cpr certification online
cpr certification onlineNational CPR associationcpr certification online

#2.Hukum Talqin

         

Soalan:

 

Apa hukum membaca talqin?

 

Jawapan:

 

Membaca talqin selepas dilakukan pengebumian jenazah Islam adalah sunat. Inilah yang tertulis di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafie. Imam Nawawi umpamanya menyatakan dalam kitabnya berjudul al-Majmu’:

 

قال جماعات من أصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه ثم قال ممن نص على استحبابه القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر المقدسي

 Yang bermaksud:

 “Telah menyatakan oleh ramai para ulama dari mazhab Syafie bahawa disunatkan talqin pada mayat selepas mengebumikannya. Antara yang menyatakan hukum sunat itu ialah al-Qadi Husain, al-Mutawalli dan Syeikh Nasr al-Maqdisi.”

 

Katanya lagi:

 

وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عنه فقال: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به

 Maksudnya:

 “Telah ditanya kepada Syeikh Ibnu as-Solah mengenai talqin, maka beliau menjawab bahawa amalan talqin merupakan pilihan kita (mazhab Syafie) dan kami beramal dengannya.”

 

Imam Abu Qasim al-Rafie menyatakan dalam kitabnya yang berjudul Fath al-Aziz Bi Syarh al-Wajiz:

 

ويستحب أن يُلقن الميت بعد الدفن فيقال: يا عبد الله بن أمة الله

 Yang bermaksud:

 “Digalakkan dan disunatkan mentalqin mayat selepas mengebumikannya dan dibaca, “Wahai hamba Allah bin hamba Allah.”

 

Di Malaysia, umat Islam biasanya berpegang dengan mazhab Syafie. Maka amalan talqin sememangnya tidak asing lagi bagi mereka.

 

Mazhab Hanafi pula mengatakan bacaan talqin adalah harus. Berkata Syeikh Abdul al-Ghani al-Ghanimy al-Dimasyqi dalam kitabnya yang berjudul al-Lubab Fi Syarh al-Kitab:

 

وأما تلقينه (أي الميت) في القبر فمشروع عند أهل السنة لأن الله تعالى يحييه في قبره

 

 Yang bermaksud:

“Manakala hukum mentalqin mayat pada kubur adalah merupakan syariat Islam di sisi Ahli Sunnah Wal Jamaah kerana Allah menghidupkannya dalam kuburnya.”

 

Mazhab Maliki juga mengharuskan amalan talqin. Imam al-Qurtubi, pengarang kitab yang al-Tazkirah Bil Ahwal al-Mauta Wa al-Akhirah telah menjelaskan amalan talqin dilakukan oleh para ulama Islam di Qurtubah dan mereka mengharuskannya.

 

Dalam mazhab Hanbali, disunatkan talqin sama dengan mazhab Syafie. Lihat keterangan Imam Mansur Bin Yusuf Al-Buhuti dalam kitabnya al-Raud al-Mari’ tentang hal ini.

 

Imam al-Mardawi dari kalangan mazhab ini dalam kitabnya yang berjudul  al-Insaf  Fi  Ma’rifat al-Rajih Min al-Khilaf  juga menyokong tentang sunatnya bacaan talqin. Beliau menyatakan:

 

فائدة يستحب تلقين الميت بعد دفنه عند أكثر الأصحاب

 Yang bermaksud:

 “Disunatkan talqin mayat selepas dikebumikannya di sisi kebanyakan ulama (Hanbali).”

 

 

SEPINTAS LALU

PERANAN FATWA


Antaranya ialah: (Abdul Monir 1998:58) a. Memberikan penjelasan hukum hakam untuk pegangan mustafti (orang yang memohon fatwa) dan masyarakat. b. Membuat penyeragaman dan penyelarasan hukum untuk kepentingan umum

PERANAN FATWA

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap

KATA-KATA MOTIVASI

Sesungguhnya setiap insan berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal sholeh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran

 

Jika ingin menggapai bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu. Jika ingin menggapai kebahagiaan di akhirat, juga harus dengan ilmu.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com